Pomagajte razvoju spletnega mesta, delite članek s prijatelji!

V čem se primarna energija razlikuje od končne in koristne energije? Te koncepte razlagamo na preprost način.

Primarna energija

Koncept primarne energije se nanaša na energijo, ki jo vsebujejo viri, vključno z gorivi in nosilci, potrebnimi za pokritje povpraševanja po končni energiji, ob upoštevanju učinkovitosti celotne verige procesov pridobivanja, pretvorbe in prenosa do končnega prejemnika. Pomemben koncept z vidika strategije trajnostnega razvoja, ki se uporablja predvsem v politiki, ekonomiji in ekologiji.

Končna energija

Končna energija - toplotna in pomožna energija, ki jo je treba z določeno učinkovitostjo dovajati do meje ogrevalnega sistema (stavbe), da pokrije potrebo po toploti, uporabni za ogrevanje in prezračevanje prostorov ter potrebno za bivalne, higienske in kmetijske potrebe. Koncept je pomemben z vidika uporabnika stavbe, ki ima v fazi obratovanja objekta specifične stroške, povezane z energijskimi potrebami, v skladu s predvideno uporabo.

Uporabna energija

Uporabna energija - v praksi uporabna toplota za ogrevanje in prezračevanje, to je vzdrževanje potrebne temperature zraka v ogrevanih prostorih in za pripravo tople komunalne vode, ne glede na vrsto in učinkovitost grelne naprave. Koncept je pomemben z vidika projektanta (arhitekta, konstruktorja), ki med drugim označuje kakovost toplotne zaščite prostorov, to je toplotne izolacije in tesnosti celotnega zunanjega ohišja.

Pomagajte razvoju spletnega mesta, delite članek s prijatelji!

Kategorija: