Pomagajte razvoju spletnega mesta, delite članek s prijatelji!

Ministrstvo za državno premoženje je objavilo osnutek zakona o nadomestilih podražitve električne energije v letu 2020. Cilj je čim bolj zmanjšati učinke podražitve električne energije v gospodinjstvih. Pojasnjujemo, kdo in kdaj bo lahko zaprosil za nadomestilo ter kakšen znesek sredstev je zagotovljen.

Kdo lahko zahteva nadomestilo za elektriko?

Po osnutku bo nadomestilo pripadalo končnemu odjemalcu, ki ima sklenjeno pogodbo o prodaji električne energije ali celovito pogodbo s trgovsko družbo v zvezi z odjemnim mestom električne energije z nazivno napetostjo največ 1 kV, kjer porablja elektriko za gospodinjske potrebe, pod pogojem, da:

 1. ta prejemnik leta 2019 ni presegel 85.528 PLN, tj. 7.127 PLN bruto na mesec
 2. poraba odvzete električne energije iz omrežja na mestu odjema električne energije v gospodinjstvu tega končnega odjemalca v letu 2020 je višja od 63 kWh

Kot beremo v presoji učinkov predpisov (v nadaljevanju: PVR), ki je priložena osnutku zakona, je namen uvedbe dohodkovnega praga odpraviti položaj, v katerem bodo sofinanciranja deležni premožni končni prejemniki.

Poleg tega se nadomestila za električno energijo ne bodo izplačevali končnim odjemalcem, ki imajo s trgovsko družbo sklenjeno dolgoročno pogodbo o prodaji električne energije ali celovito pogodbo za celotno leto 2020, po kateri je bila cena električne energije v celotnem letu 2020. ne zvišuje glede na ceno električne energije, ki velja za tega odjemalca na dan 31. 12. 2019. RIA pojasnjuje, da je potreba po uvedbi te določbe posledica dejstva, da so bile v letih pred letom 2020 na maloprodajnem trgu električne energije sklenjene pogodbe s fiksno ceno, npr.za dobo 3 let. Zato ni opravičila za upravičenost odjemalcev do odškodnine v primeru, da se v skladu z veljavno pogodbo cena v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 za te odjemalce ne bo zvišala.

Kakšen bo znesek financiranja?

Projekt kaže, da bo nadomestilo za povišanje cen električne energije odvisno od njene porabe v letu 2020 in bo znašalo približno 34 do 306 PLN.

Tabela: Nadomestilo za dvig cen energije v letu 2020

Količina električne energije v gospodinjstvuZnesek odškodnine
od 63 kWh do 500 kWh34,08 PLN
od 500 kWh do 1200 kWh82,80 PLN
nad 1200 kWh do 2800 kWh190,86 PLN
več kot 2800 kWh306,75 PLN

Ministrstvo pojasnjuje, da so takšni zneski vračila posledica več dejavnikov, in sicer:

 • podražitev elektrike,
 • zvišanje stroškov distribucije energije,
 • zvišanje zneska DDV zaradi zvišanja davčne osnove zaradi zvišanja cen in taks.

RIA kaže, da bo 15,1 milijona kmetij upravičenih do sofinanciranja. Najvišji stroški kompenzacijskega programa za zvišanje cen električne energije v letu 2020 bodo znašali 2 milijardi 431 milijonov 8 tisoč PLN. zlot. Mehanizem bo poleg stroškov iz naslova izplačanih odškodnin ustvaril še stroške servisiranja Sklada za izplačilo razlike v ceni, ki bodo znašali približno 0,1 odstotka. skupni stroški mehanizma, tj. približno 2,5 milijona PLN.

Kako zahtevati odškodnino: izjava

Po projektu je treba za pridobitev nadomestila zaradi podražitve električne energije podati izjavo, da znesek, ki prejemnika izpolnjuje pogoje za t.i.drugi davčni prag, tj. da naš dohodek ni presegel 85.528 PLN. Vzorec izjave je priložen predlogu akta. Prav tako mora biti navedeno, da se porabljena električna energija ne uporablja v okviru poslovne dejavnosti. Izjavo oddamo na servisu podjetnika, s katerim imamo sklenjeno pogodbo o prodaji električne energije.

Pozor! Izjava je podana pod grožnjo kazenske odgovornosti zaradi dajanja lažnih izjav.

Po taki izjavi se bodo trgovske družbe in operaterji distribucijskih omrežij odločili, do višine nadomestila bodo upravičeni. Svoje kupce bodo morali tudi dvakrat obvestiti o možnosti take izjave. Prijave je mogoče oddati od uveljavitve zakona do 31. decembra 2020.

Pozor! Če bomo napoved oddali po roku, ki ga je določil zakonodajalec, to je po 31. 12. 2020, nadomestila ne bomo prejeli.

Osnutek predvideva, da se lahko izjave predložijo trgovskim družbam v več oblikah:

 • neposredno na servisni točki podjetja,
 • po pošti, na papirju, pri čemer je datum prejema datum poštnega žiga,
 • po e-pošti, podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom ali zaupanja vrednim podpisom, šteje se, da je rok za oddajo napovedi izpolnjen, če je bila e-pošta poslana pred njegovim iztekom,
 • uporaba IKT sistema, ki se uporablja za komunikacijo med končnim prejemnikom in trgovskim podjetjem.

Prijavo je mogoče oddati samo enkrat za eno odjemno mesto električne energije. Če pa bo končni odjemalec v letu 2020 zamenjal dobavitelja električne energije in bo želel koristiti nadomestilo, bo moral oddati tudi izjavo novemu dobavitelju.

Napačna deklaracija za elektriko

Trgovsko podjetje bo preverilo pravilnost in popolnost podatkov v izjavi v roku 21 dni od njenega prejema. Če se izkaže, da je bila izpolnjena nepravilno, nas bo podjetje najkasneje v 21 dneh od prejema izjave poklicalo, da jo popravimo ali dopolnimo. Popravljeno ali dopolnjeno izjavo bo treba podjetju dostaviti v 30 dneh od dneva prejema zahteve.

Pozor! Neupoštevanje zahteve trgovske družbe za popravek ali dopolnitev izjave ima za posledico izgubo pravice do odškodnine.

Podatki o podjetju

V 21 dneh od uveljavitve zakona nam mora podjetje, s katerim imamo sklenjeno pogodbo o prodaji energije, posredovati vzorec izjave in podatke na:

 • upravičenec do nadomestila zaradi podražitve električne energije,
 • znesek odškodnine,
 • pravila in način plačevanja nadomestila za elektriko,
 • načini oddaje izjave, vključno s podatki o podjetju, ki omogočajo učinkovito oddajo izjave na način, ki ga izbere končni prejemnik.

Če je podjetju ne oddamo do dneva pred datumom oddaje vzorca izjave, nam ga je podjetje dolžno ponovno posredovati skupaj z zgoraj navedenimi podatki. To mora storiti od 1. septembra 2020 do 30. oktobra 2020. Poleg tega mora podjetje izjavo s podatki objaviti na svoji spletni strani in jo omogočiti dostopno vsaj do 30. septembra 2021.

Dajanje nadomestila za elektriko

Podjetje, s katerim imamo sklenjeno pogodbo, bo podražitev električne energije nadomestilo s prilagoditvijo bruto zneska plačila prvega računa za energijo, izdanega po 15. marcu 2021., z letnim zneskom nadomestila (to je znesek, odvisen od količine porabe energije, navedene v zgornji tabeli). V primeru, da znesek odškodnine presega znesek na prvem računu, izdanem po 15. marcu 2021, bo moralo podjetje prilagoditi račune, izdane takoj po prvem računu, tako da prejmemo znesek, ki nam ga dolguje.

Kako priključiti svojo hišo na električno omrežje. Prijava in stroški>

Če prilagoditev ni mogoča ali če je naša pogodba s trgovcem potekla 31. decembra 2020 ali je bila prekinjena po tem datumu, naj podjetje od nas zahteva, da navedemo številko bančnega računa za plačilo zapadle odškodnine. ali del tega. Za to bomo imeli na voljo najmanj 21 dni od dneva prejema poziva. V 14 dneh od prejema naše številke računa nam mora podjetje plačati odškodnino.

Pozor! Če številke računa ne posredujemo v roku, ki ga določi podjetje, izgubimo pravico do odškodnine.

Pravna podlaga:

 • Predlog zakona o nadomestilu za podražitev električne energije v letu 2020

Pomagajte razvoju spletnega mesta, delite članek s prijatelji!

Kategorija: